Plan för ett starkare Lidköping

 

Moderaterna i Lidköping har en Plan för ett starkare Lidköping.

Lidköping är en fantastisk stad med unika förutsättningar. Vi har ett centrum vackrare än få, med Älven, klassiska hus och en torghandel som får centrum att leva. En landsbygd med stora naturtillgångar, levande samhällen och 22 mil strandlinje. Många människor och företag som varje dag gör sitt för att bidra till Lidköpingsframtid.

Tyvärr får inte alla vara med och ta del av detta, allt för många Lidköpingsbor lever bredvid, i ett utanförskap. För att motverka att fler människor hamnar i ett utanförskap och att fler människor får möjligheten att vara med och bidra till Lidköpings framtid har vi en Plan för ett starkare Lidköping.

 

Vid frågor:
Rasmus Möller
Rasmus.moller@moderat.info
076-1721338